The RedKings VIP Shop Chase

The RedKings VIP Shop Chase


Its time to play poker for the Summer VIP Shop Giveaway!

ALL PRIZES ARE ON TOP OF RACES, BONUSES, CASHBACK AND OTHER PROMOTIONS


Earn player points during May - collect the requirement and get the prize!

58500 Player Points Xbox One Game console
36000 Player Points Apple iPhone 4 8GB
27000 Player Points Sony Playstation 3 12 GB
19000 Player Points €212 Online Final tournament ticket
11500 Player Points Football Shirt
5400 Player Points RedKings Polo Shirt
2700 Player Points RedKings T-Shirt
REDKINGS CLEARANCE LEADERBOARD
USTANOVENIA A PODMIENKY
  • RedKings Warehouse Clearance Poker Chase is between 1 – 31 May 2014.
  • One day is 01.00.00 GMT 00.59.59 GMT
  • All Prizes are suggest to availability and if possible to deliver to your country. If delivery is not possible or you choose to change your prize to cash we will pay 50% of its value.
  • Spoločnosť RedKings si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť ustanovenia a podmienky tejto promo-akcie a každé rozhodnutie uskutočnené spoločnosťou RedKings je definitívne.
  • Konto RedKings je osobné a smie ho používať len osoba, ktorej údaje zodpovedajú údajom registrovaným v konte. Nedodržanie tohto pravidla môže mať za následok okamžitú diskvalifikáciu z tejto promo-akcie.
  • Spoločnosť RedKings si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie úhrad ktorémukoľvek hráčovi, ktorý dosiahol lepšie kombinácie hraním po dohovore alebo v spolupráci s inými hráčmi.
  • Race prizes can be combined with possible bonuses, cashback and other promotions.
  • V prípade konfliktov alebo odchýlok medzi anglickou verziou týchto ustanovení a podmienok a ich preloženými verziami v iných jazykoch je rozhodujúca anglická verzia.
  • Standard RedKings terms and conditions apply
  • To claim your prize, send an email to play@redkings.com after the chase has ended in May. All prizes must be claimed within 7 days from the end of the race. After this all unclaimed prizes are lost.

Tabuľka najlepších