Zaručené turnaje

Tu sú všetky nadchádzajúce zaručené turnaje:

Názov Výška Buy In / Poplatku Dátum začiatku