Bad Beat Jackpot

Úplne nový Redkings Bad Beat Jackpot pre Microgaming

Úplne nový RedKings Bad Beat Jackpot umožňuje vyhrať veľké ceny hráčom hrajúcim pri našich stoloch Hold’em so stávkou 0,10 €/0,20 € alebo vyššou! Stačí pristúpiť k jackpotu a získate šancu odniesť si obrovskú sumu peňazí pri padnutí jackpotu!

Ako to funguje

Ak sa chcete zúčastniť Bad Beat Jackpotu, jednoducho k nemu pristúpte kliknutím na začiarkavacie políčko Bad Beat v pravej dolnej časti ktoréhokoľvek kvalifikačného stola.

Po pristúpení budete prispievať do jackpotu 2 centami za každú kombináciu. Kým ste účastníkom jackpotu a prispievate, máte nárok vyhrať časť jackpotu v prípade, že padne.

Jackpot padne vtedy, keď je kombinácia niektorého hráča zahŕňajúca akúkoľvek štvoricu alebo lepšiu kombináciu porazená lepšou kombináciou. Jackpot padne aj v prípade, že samotní hráči zapojení do hry, v ktorej nastane Bad Beat, nepristúpili na účasť v jackpote.

Na výhru ceny dokonca nemusíte byť zapojení v príslušnej kombinácii! Ak padne jackpot, peniaze vyhrajú všetci hráči hrajúci s rovnakými stávkami. Vyhrať jackpot v pokri nebolo nikdy jednoduchšie!

K jackpotu môžete kedykoľvek pristúpiť alebo od neho odstúpiť, avšak ak odstúpite, nebudete mať nárok na výhru ceny.

Jackpot nemá žiadny správny poplatok, takže každý jeden cent z príspevkov do jackpotu sa vráti späť do vreciek hráčov.

Pravidlá

Padnutie jackpotu

 • Porazená kombinácia musí obsahovať štvoricu dvojok (2) alebo lepšiu kombináciu.
 • Výherná aj porazená kombinácia musia využívať zakryté karty hráča v kombinácii s tromi spoločnými kartami na stole.
 • Kombinácia musí prejsť do fázy vyloženia kariet.
 • Nie je stanovený minimálny počet hráčov potrebných na padnutie jackpotu.

Príspevky

 • Hodnota príspevku do jackpotu je 0,02 € (dva centy).
 • Príspevok do jackpotu sa odoberie z vášho zostatku na začiatku kombinácie bezprostredne po odovzdaní blinds (vynútené stávky naslepo) a antes (počiatočné vynútené stávky).
 • V zbieraní príspevkov do jackpotu sa pokračuje až do výhry jackpotu.
 • Rozdelenie cien

  • 80 % aktuálneho jackpotu sa rozdelí nasledovne:
   • 40% sa udelí hráčovi s porazenou kombináciou (výherca bad beat)
   • 20% sa udelí hráčovi s výhernou kombináciou
   • 10% sa udelí ostatným hráčom pri stole, na ktorom padol jackpot
   • 10% sa udelí hráčom hrajúcim s rovnakými stávkami
  • 20% sa použije ako počiatočná suma na utvorenie ďalšieho Bad Beat Jackpotu.

  Kvalifikácia

  • Jackpotovú cenu môžete získať len v prípade, že ste pristúpili k jackpotu.
  • Na cenu nemáte nárok, ak pri páde jackpotu používate funkciu sit out (neúčasť v hre).
  • Na cenu nemáte nárok, ak ste neprispeli k jackpotu (napríklad vtedy, keď váš zostatok na stole nie je dostatočný na odobratie príspevku vo výške 0,02 €).
  • Jackpot padne aj v prípade, ak hráč s porazenou kombináciou (výherca bad beat) alebo hráč s výhernou kombináciou nepristúpil k jackpotu, no jeho podiel alebo ich podiely sa pridajú do počiatočnej sumy na utvorenie ďalšieho jackpotu. Ostatné ceny pre hráčov, ktorí pristúpili k jackpotu, sa vyplatia.
  • Všetky ceny budú zaokrúhlené nadol na najbližší cent a všetky zostávajúce čiastky vzniknuté zo zaokrúhlenia sa prevedú do počiatočnej sumy na utvorenie ďalšieho jackpotu.
  • Ak sa na bad beat kvalifikujú viac ako dve kombinácie, ako „porazená“ a „výherná“ kombinácia sa počítajú dve najvyššie kombinácie. V prípade, že sa vyskytnú naraz dve kombinácie spĺňajúce požiadavky na jackpot, Bad Beat Jackpot bude udelený hráčovi s kombináciou, ktorá sa dokončila ako prvá.

  Iné

  • Od hráčov sa očakáva, že budú konať vo svojich vlastných najlepších záujmoch, a hráči nesmú nijakým spôsobom spolupracovať na výhre jackpotu. Hráči nesmú dávať svojim protihráčom pokyny, čo robiť, ani ukázať svoju kombináciu iným hráčom. Akékoľvek porušenie týchto pravidiel bude mať za následok diskvalifikáciu príslušnej kombinácie z jackpotu.