€50,000 Knockout Super Bounty MTT

4. til 31. mars

Se opp for vår nye € 50 000 GTD Knockout Super Bounty-turnering på søndag 31. mars.

For bare 11 cent kan du bruke satellitter i mars for å komme deg videre, eller så kan du få en inngangsbillett ved å vinne en av våre syv gratis spesialturneringer.

Spill en raket hånd i løpet av de siste 24 timene for å delta i gratisturneringene vi kjører hver dag fra 24. til 30. mars kl. 18:00.

Deltok du uten å vinne i € 50 000 Knockout? Du blir automatisk registrert til en flip-turnering kl 19:30 den 3. april. Den gir bort nettbilletter totalt verdt € 800 til vår neste UCOP-turneringsserie i april.

Vilkår og betingelser

 1. Kampanjen trer i kraft kl. 00:01 den 4. mars 2019, og pågår til kl. 23:59 søndag 31. mars 2019.
 2. Greenwich-middeltid (GMT) gjelder for alle tider oppgitt i disse vilkårene og betingelsene.
 3. For å spille i € 50 000 Knockout Super Bounty MTT som kjøres kl. 17:30 den 31. mars, må du kjøpe buy-in direkte (€ 110) eller kvalifisere deg gjennom satellitter fra 11 cent gjennom måneden.
 4. Kun én billett kan brukes for å delta i € 50 000 Knockout Super Bounty MTT den 31. mars. Dersom du vinner mer enn én billett blir de overført til neste spesial-MTT ved månedsslutt, eller endres til en standard billett som kan benyttes til alle turneringer.
 5. Du får også sjansen til å vinne en billett til € 50 000 Knockout Super Bounty ved å vinne en av de syv gratisturneringene vi kjører kl. 18:00 fra søndag 24. til lørdag 30. Du må spille en raket hånd innenfor de siste 24 timene for å delta i gratisturnerin
 6. Dersom du spilte uten å vinne penger i € 50 000 Knockout Super Bounty-turnering blir du automatisk registrert for en flip-turnering som kjøres kl. 19:30 den 3. april 2019 og gir ut netturneringsbilletter til neste Universal Championship of Poker:
  • a. Plassene 1. til 16.: € 22 billett
  • b. Plassene 17. til 40.: € 11 billett
  • c. Plassene 41. til 74.: € 5,50 billett
 7. Premiene kan ikke veksles og kan ikke overføres.
 8. Vi forbeholder oss retten til å annullere, kansellere, stenge eller endre kampanjen dersom dette skulle være nødvendig.
 9. Beslutninger gjort av Redkings når det gjelder alle deler av kampanjen er endelige og bindende, og ingen diskusjon er mulig rundt dette.
 10. Vi forbeholder oss retten til å kansellere eller endre enhver forekomst av hvilken som helst nettverksturnering når det måtte være.
 11. Det tilbys ingen alternative premier.
 12. Du kan ikke opprette og ha mer enn én konto hos Redkings. Gjøres dette, mister du retten til å motta premier og du risikerer at alle dine kontoer stenges.
 13. Dersom du på noe tidspunkt samarbeider med andre eller på annen måte opptrer uetisk, mister du retten til å motta premier og du risikerer at kontoen din stenges.
 14. Vi forbeholder oss retten til å avslutte kampanjen når det måtte være.
 15. I tillegg til disse reglene er også alle de vanlige nettverksreglene samt RedKings vilkår og betingelser gjeldende.
 16. I tilfelle uoverensstemmelser mellom oversatte utgaver og den engelskspråklige utgaven av denne kampanjen, er det den engelskspråklige utgaven som skal være gjeldende.