PC or MAC

PC eller Mac? Internet Explorer eller Mozilla?

Hvilket operasjons system eller browser du bruker - PC eller Mac, RedKing’s poker og casino spill kan spilles uten noe problem. Programvaren kan brukes med Mac OS x 10.2.8 eller senere, sammen med Safari 1.0.2 eller senere, eller Mozilla 1.5 eller senere.